• 2/36
  Đại Phong Thủy - The Great Seer

  Đại Phong Thủy

  The Great Seer



  Đại Phong Thủy (2012)
  The Great Seer
  Thể loại:

  Hành Động

  Lượt xem:
  495
  Daepungsu lấy bối cảnh thời kỳ suy thoái của triều Goryeo, với quyền lực và sức ảnh hưởng của những bậc thầy phong thủy mà điển hình là Ji Sang, đã giúp anh hùng Lee Seong Gye hoán triều đổi vị, trở thành vị vua đầu tiên của